top of page

The big Challenge

Prosjekt: The big Challenge

Kunde: NTNU 

Dato: 16-19. juni 2019

Bestilling

NTNU skulle lage en egen vitenskapsfestival. En festival som skulle inneholde førsteklasses forskningsformidling, foredrag og debatt om forskning og vitenskapens posisjon i samfunnet.

NTNU ønsket bistand med å skaffe internasjonale bidragsytere til programmet, utviklingshjelp rundt programmet samt kompetanse og kapasitet til å gjennomføre programmet.

Vår leveranse

I de forberedende faser bisto Eventselskapet med rådgivning og nettverk for å skaffe internasjonale foredragsholdere for å utvikle festivalens fagprogram. Vi bidro med navn som Stephen Fry, Amy Webb og Ben Goldacre. Videre prosjekterte og produserte vi tre av festivalens større arenaer, hvor av en av dem var utendørs.

 

Sceniske løsninger med alt av teknisk utstyr måtte designes, spesifiseres og anskaffes.

En organisasjon for sikkerhet, sceneteknisk gjennomføring, publikums vertskap, ankomstregistrering og frivillige ble etablert og i gjennomføringsuken hadde vi 15 personer på jobb.

bottom of page