top of page

Bygger'n 2021

Foto: Emilie Wulff Skårild

Kunde: Bygger'n Norge

Dato: Januar 2021

Bestilling

Bygger'n Norge arrangerer årlig en messe for sine leverandører, ansatte og kunder, samt en kongress med påfølgende festkveld. Årets utgave ble som følge av Covid-19 en hel-digital utgave hvor Eventselskapet ble engasjert for å lette overgangen fra fysisk til digitalt, samt lede prosjektet i sin helhet.

Løsning

Arrangementet ble delt i tre. En messe hvor leverandører fikk muligheten til å vise fram eget virke gjennom myonvent.com, en kongress hvor foredrag og paneldebatter ble vist gjennom samme kanal, samt en festkveld hvor innslagene var av mer lettbeint karakter.

Eventselskapet leverte prosjektleder, innspillingsleder og produsent.

Vi takker Bygger'n for muligheten, samt NEP og HK Reklamebyrå for samarbeidet.

Det å lage en digital versjon av en tradisjonsrik kongress og messe var en utfordring vi var spente på. Men sammen med Eventselskapet klarte vi ikke bare det, vi lyktes også med å hente ut noen gevinster i å gjøre vårt årlige arrangement digitalt.
Samarbeidet var svært godt. Vi opplevde at Eventselskapet forstod våre strategiske målsetninger kombinert med at de leverte et profesjonelt arrangement med knirkefri gjennomføring.
For oss som tidligere har brukt Oslobaserte selskap, var det gledelig å oppdage at det finnes lokale leverandører med minst like høyt nivå.

- Øyvind Eidem, kjededirektør Bygger'n

Foto: Emilie Wulff Skårild

bottom of page