Betalingsformidling 2018

Kunde: Dataforeningen 

Midt-Nord

Dato: mars 2018

Bestilling

Betalingsformidling er en årlig konferanse for ca 150-200 deltagere innen feltet betalingsformidling. Den arrangeres av dataforeningen og i stor grad basert på frivilligarbeid fra medlemmene. For å lette belastningen på programkomiteen ble Eventselskapet bedt om å bistå med prosjektledelse og gjennomføring.

Løsning

Vi lagde veldig lite endringer i et veletablert konsept, men tilbød en utførende muskel i forbindelse med innspurt og gjennomføring av konferansen. Det var viktig for oss at DND fortsatt hadde det kreative ansvaret for konferansen, men kunne slappe av og bruke arenaen. Vi sørget for tekniskgjennomføring, ankomstregistrering og diverse praktisk.

Det å ha Eventselskapet inne for å hjelpe med gjennomføringen var et steg for oss å profesjonalisere våre arrangementer. Det gir vår programkomite muligheten til å fokusere på fag og relasjonsbygging og så skjer alt det andre av seg selv.

Styremedlem – Save Asmervik